sid_logo
Om förlaget
Aveförlaget är ett fristående förlag som ger ut böcker och andra publicistiska produkter. Bokutgivningen har tyngdpunkten i svensk skönlitteratur.
Vår första roman kom ut 2002, men förlagsverksamheten startade redan 1995. Då tog vi fram pedagogiskt material för undervisning i gymnasiets Medieprogram - audiovisuella och elektroniska hjälpmedel. Det är också i den verksamheten som Aveförlagets förlagsnamn har sitt ursprung - AVE Förlag.
Mellan åren 1998 och 2004 gav vi ut ett eget nyhetsblad, Innovationsfokus. Där skrev vi om kommersialisering av forskning och utveckling.
Vi är två journalister som står bakom förlaget. Dagmar Zitkova och Jiri Zitek. Tillsammans täcker vi ett brett spektrum av kunnande inom medieområdet. Teve-produktioner, tidnings- och tidskriftsjournalistik, foto och grafisk produktion. Vi skriver och fotograferar eftersom vi tycker att det är roligt och vi är måna om att slå vakt om den egna friheten. Vi bevakar olika ämnen, rapporterar, kommenterar, skildrar, berättar, informerar, undersöker och ställer samman. Vi tar bilder, behandlar dem i bildbehandlingsprogram, redigerar och layoutar. Vi köper in tryckeri- och distributionstjänster.
Vi kommer både med egna idéer och förverkligar beställarnas förslag. Har du en intressant idé till en ny bok eller publikation, är du välkommen att presentera den för oss. Men skicka aldrig ett helt manus, vi har inga resurser att hantera obeställt material. Det bästa är att skriva en kortfattad presentation på högst en A4-sida och mejla förslaget till oss. Om vi tycker att idén stämmer överens med vår utgivningsplan, kommer vi att höra av oss och be dig att berätta mer om din bok.
om förlaget