sid_logo
Köp våra böcker

Här säljs våra böcker

Vi anlitar professionella samarbetspartners för att få ut våra böcker till läsarna. Böckerna finns i traditionella bokhandelsbutiker och varuhus, i Internetbokhandeln samt till utlåning på biblioteken. För den fysiska distributionen av böcker till fackhandeln anlitar vi distributören Förlagssystem i Falun.
Våra böcker hittar du i Bokrondellens databas över utgivna titlar och på FS-butiken hos Förlagssystem.

Förlagssystem

Handla på Internet

Det är enkelt att beställa böckerna. Om du har fastnat för någon av våra titlar och bestämt dig för att slå till, bums med detsamma, är det bara att surfa till någon internetbokhandel. Det finns ett flertal att välja mellan. Både ett helt fristående internetbutiker och de stora bokkedjornas egna satsningar på e-handeln.
Glöm inte att kontrollera om din lokala butik i den stadsdel där du arbetar eller bor inte bedriver en egen nätförsäljning.

Läs på dator, i smart mobil eller på läsplatta

Böckerna Guldfeber, I fönstret mittemot samt Ärligt talat finns också utgivna i e-boksformatet.
Ljudboken Helt okej med regn finns både på CD-skivor och som MP3-filer för nedladdning.
Du kan köpa våra e-böcker och MP3-boken genom internetbokhandeln samt genom vår distributör e-Lib och dennes breda återförsäljarnät.

Låna våra e-böcker via ett bibliotek

Om du har ett lånekort i något bibliotek kan du låna våra datorburna böcker hem under några veckor, precis som man kan göra med den traditionella pappersboken. Du laddar bara ned dem in i din datorn från ditt bibliotek via Internet. Läs mer om hur du går till väga på e-Libs hemsida, länken finns här bredvid.
FS-butiken
Elib
Förlagssystem
köp eböcker
Köp eböcker
bokhandeln