sid_logo
Nyheter
Läsvärt
En ny bokserie om Stockholm och en samling
essäer om landskap finns bland kommande titlar

Nu presenterar vi en ny utgivningsplan inför våren 2013

Den första delen av vår nya bokserie om Stockholm, med undertiteln Vår och sommar, är den som står högst upp på listan.
Utgivningsdag är satt till den 4 mars.

Dagmar Zitkovas nya bok handlar om landskap och hur människans syn på naturen har påverkat uppbyggnaden av de olika kulturlandskapen under historiens gång.
Essäerna kommer ut i slutet av april.

Läs mer under rubriken kommande utgivning.